Вверх

Государственные закупки - Мемлекеттік сатып алуТолько для ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ пользователей!!!

2019 ж. сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымдарды бір көзден сатып туралы 03.10.2019 жылғы №34 хаттама.

Протокол итогов №34 об итогах закупок медицинских изделий, требующего сервисного обслуживания  на 2019 год способом из одного источника  от 03.10.2019 года.

2019 ж. сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымдарды бір көзден сатып туралы 25.09.2019 жылғы №33 хаттама.

Протокол итогов №33 об итогах закупок медицинской техники  на 2019 год способом из одного источника  от 25.09.2019 года.

Фармацевтикалық қызметтер тендер тәсілімен қорытындысы туралы 25.09.2019 жылғы №32 хаттама.

Протокол итогов №32 об итогах закупок фармацевтических услуг  на 2019 год способом тендера  от 25.09.2019 года.

 

Медициналық техниканы тендер сатып алу тәсілімен қорытындысы туралы 13.09.2019 жылғы №30 хаттама.

Протокол итогов №30  об итогах закупок медицинской техники  на 2019 год способом тендера  от 13.09.2019 года.

2019 жылғы тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету үшін фармацевтикалық қызметтерді тендер тәсілімен сатып алу қортындысының 02.09.2019 жылғы №28 Хаттамасы

Протокол №28 от 02.09.2019 года итогов способом тендера по  закупкам фармацевтических услуг для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2019 года

 Тендер өткізу тәсілімен 2019  жылға ТМККК шеңберінде белгілі бір аурулары (жай-күйі) бар халықты арнайы дәрілік өнімдермен және тегін дәрілік заттармен амбулаториялық қамтамасыз етуге фармацевтикалық қызметті сатып алуды жүргізу туралы хабарландыру

        «Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ, Қарағанды қ., Әлиханов к-сі, 2а, келесі препараттарды тендер тәсілімен сатып алуды жүргізу туралы   хабарлайды:

 •  Сатып алынатын қызметтердің  толық тізімі, көлемі мен толық өзгешеліктері конкурстық құжаттама  пакетінде көрсетілген.
 • Тауар жеткізушінің бөлшек желісіне жеткізілуі тиіс. Дәрі – дәрмекті босату дәрігерлердің рецепті бойынша жеткізушінің бөлшек желісі арқылы  жүзеге асады.
 • Жеткізу мерзімі: 2019 жылдың айсайын келесі айдың 5-ші күніне  дейін жеткізу кестесіне сәйкес аяқтау.
 • Тендерге ҚР Үкіметінің  10.2009 жылғы № 1729 Қаулысымен бекітілген, тегін медициналық көмектің кепілді көлемін көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммунобиологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу Қағидаларының 14 т. көрсетілген біліктілік талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті жеткізушілер қатыса алады;
 • Тендерлік құжаттама топтамасын мына мекенжай бойынша: «Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы»   ММ, 100000, Қарағанды қ., Әлиханов к-сі, 2, №5 бөлмеде сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін немесе //zdravkrg.kz/ веб-сайтында және gz-uzko@yandex.kz электрондық мекенжайы бойынша 2019 ж. 16 қыркүйекті қоса алғанда сағат 15.00-ге дейін мерзімде алуға болады.

Тендерлік өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі 2019 жылғы 17 қыркүйек сағат 13.00-ге дейін.

 • Тендерлік өтінімдермен конверттер 2019 жылғы 17 қыркүйек сағат 15.00-де келесі мекенжай бойынша ашылады: Денсаулық сақтау басқармасы, 100000, Қарағанды қ., Әлиханов к-сі, 2а, акт залы.

Әлеуетті жеткізушілер тендерлік өтінімдермен конверттерді ашу кезінде қатыса алады.

Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8 (7212) 41-11-24.

Объявление о проведении закупа фармацевтической услуги на амбулаторное обеспечение бесплатными лекарственными средствами с определенными заболеваниями (состояниями) и специализированными лечебными продуктами на 2019 год способом проведения тендера

ГУ  «Управление здравоохранения Карагандинской области», г.Караганды, ул.Алиханова, дом 2 объявляет о проведении закупа способом тендера.

1) Полный перечень закупаемой услуги, их количество, сумма и подробная спецификация указаны в тендерной документации.

2)    Услуга включает доставку товара в сеть аптек при поликлиниках. Отпуск лекарств осуществляется по рецептам врачей через аптечную сеть при поликлиниках.  Требуемый срок поставки:  ежемесячно до 5 числа следующего месяца 2019 года согласно графиков поставки.

   3) К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п. 14 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных постановлением Правительства РК от 30.10.2009г., № 1729;

   4) Пакет тендерной документации можно получить по адресу: ГУ «Управление здравоохранения, 100000 г. Караганда, ул. Алиханова 2, каб №5 с 9.00 до 18.00 часов или на веб-сайте: www://zdravkrg.kz/ и по электронной почте по адресу gz-uzko@yandex.kz в срок до 15.00 часов 16 сентября 2019г. включительно.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 13.00 часов 17 сентября 2019 года;

  5) Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 15.00 часов 17 сентября 2019 года по следующему адресу: Управление здравоохранения, 100000 г. Караганда, ул. Алиханова 2, актовый зал.       

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7212) 41-14-24.

2019 ж. тендер өткізу тәсілімен сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымдарды сатып алуды өткізу туралы хабарландыру

«Қарағанды облысының Денсаулық сақтау басқармасы» ММ, Қарағанды қаласы, Әлиханов көшесі,  2-үй,  тендер тәсілімен сатып алуды өткізетіндігі туралы хабарлайды.

1) сатып алынатын тауарлардың толық тізбесі, олардың саны, сомасы, егжей-тегжейлі ерекшелігі және жеткізу мерзімі тендерлік құжаттамада №1 қосымшада көрсетілген.

2) тауар Қарағанды облысының медициналық ұйымдарына, рұқсат қағазына сәйкес жеткізілуі тиіс.

     3) Тендерге Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 қаулысымен бекітілген «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесін бекіту туралы»  Заңының  13-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті өнім жеткізушілер жіберіледі;

   4) Тендерлік құжаттама пакетін мына мекенжай бойынша: Қарағанды қ., Әлиханов к-сі, 2, №5 каб. сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін немесе www://zdravkrg. kz/ веб-сайтында және karzdrav-gz@yandex.ru электронды поштасына    2019 жылғы 03 қыркүйек,  сағат 15.00.    қоса алған уақытқа дейін өтінім жолдау арқылы алуға болады.

        Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2019 жылғы 04 қыркүйек сағат 13.00-ге дейін;

5) Тендерлік өтінімдер салынған конверттер 2019 жылғы 04 қыркүйек күні сағат 15.00-де мына мекенжайда ашылады: Қарағанды қаласы, Әлиханов көшесі, 2- үй, 4- қабат, мәжіліс залы.

Әлеуетті өнім жеткізушілер  тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу кезінде қатыса алады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы 8 (7212) 41-14-24 телефоны арқылы алуға болады.

Объявление  на 2019 г. о проведении закупа медицинских изделий, требующего сервисного облуживания  способом проведения тендера

ГУ  «Управление здравоохранения Карагандинской области», г.Караганды, ул.Алиханова, дом 2 объявляет о проведении закупа способом тендера.

1) Полный перечень закупаемых товаров, их количество, сумма, подробная спецификация и требуемый срок поставки указаны в тендерной документации в приложение №1.

2) Товар должен быть доставлен до медицинских организаций Карагандинской области согласно разнорядки.

   3) К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п. 13 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» утвержденных постановлением Правительства РК от 30.10.2009г., № 1729;

   4) Пакет тендерной документации можно получить по адресу: ГУ «Управление здравоохранения, 100000 г. Караганда, ул. Алиханова 2, каб №5 с 9.00 до 18.00 часов или на веб-сайте: www://zdravkrg.kz/ и по электронной почте, направив заявку по адресу karzdrav-gz@yandex.ru в срок до 15.00 часов 03 сентября 2019 года включительно.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 13.00 часов 04 сентября  2019 года;

  5) Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 15.00 часов 04 сентября  2019 года; по следующему адресу: Управление здравоохранения, 100000 г. Караганда, ул. Алиханова 2, 4 этаж, актовый зал.       

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7212) 41-14-24.

 

      

 Тендер өткізу тәсілімен 2019  жылға ТМККК шеңберінде белгілі бір аурулары (жай-күйі) бар халықты арнайы дәрілік өнімдермен және тегін дәрілік заттармен амбулаториялық қамтамасыз етуге фармацевтикалық қызметті сатып алуды жүргізу туралы хабарландыру

        «Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ, Қарағанды қ., Әлиханов к-сі, 2а, келесі препараттарды тендер тәсілімен сатып алуды жүргізу туралы   хабарлайды:

 •  Сатып алынатын қызметтердің  толық тізімі, көлемі мен толық өзгешеліктері конкурстық құжаттама  пакетінде көрсетілген.
 • Тауар жеткізушінің бөлшек желісіне жеткізілуі тиіс. Дәрі – дәрмекті босату дәрігерлердің рецепті бойынша жеткізушінің бөлшек желісі арқылы  жүзеге асады.
 • Жеткізу мерзімі: 2019 жылдың айсайын келесі айдың 5-ші күніне  дейін жеткізу кестесіне сәйкес аяқтау.
 • Тендерге ҚР Үкіметінің  10.2009 жылғы № 1729 Қаулысымен бекітілген, тегін медициналық көмектің кепілді көлемін көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммунобиологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу Қағидаларының 14 т. көрсетілген біліктілік талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті жеткізушілер қатыса алады;
 • Тендерлік құжаттама топтамасын мына мекенжай бойынша: «Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы»   ММ, 100000, Қарағанды қ., Әлиханов к-сі, 2, №5 бөлмеде сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін немесе //zdravkrg.kz/ веб-сайтында және gz-uzko@yandex.ru электрондық мекенжайы бойынша 2019 ж. 22 тамызды қоса алғанда сағат 15.00-ге дейін мерзімде алуға болады.

Тендерлік өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі 2019 жылғы 23 тамыз сағат 13.00-ге дейін.

 • Тендерлік өтінімдермен конверттер 2019 жылғы 23 тамыз сағат 15.00-де келесі мекенжай бойынша ашылады: Денсаулық сақтау басқармасы, 100000, Қарағанды қ., Әлиханов к-сі, 2а, акт залы.

Әлеуетті жеткізушілер тендерлік өтінімдермен конверттерді ашу кезінде қатыса алады.

Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8 (7212) 41-11-24.

Объявление о проведении закупа фармацевтической услуги на амбулаторное обеспечение бесплатными лекарственными средствами с определенными заболеваниями (состояниями) и специализированными лечебными продуктами на 2019 год способом проведения тендера

ГУ  «Управление здравоохранения Карагандинской области», г.Караганды, ул.Алиханова, дом 2 объявляет о проведении закупа способом тендера.

1) Полный перечень закупаемой услуги, их количество, сумма и подробная спецификация указаны в тендерной документации.

2)    Услуга включает доставку товара в сеть аптек при поликлиниках. Отпуск лекарств осуществляется по рецептам врачей через аптечную сеть при поликлиниках.  Требуемый срок поставки:  ежемесячно до 5 числа следующего месяца 2019 года согласно графиков поставки.

   3) К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п. 14 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных постановлением Правительства РК от 30.10.2009г., № 1729;

   4) Пакет тендерной документации можно получить по адресу: ГУ «Управление здравоохранения, 100000 г. Караганда, ул. Алиханова 2, каб №5 с 9.00 до 18.00 часов или на веб-сайте: www://zdravkrg.kz/ и по электронной почте по адресу gz-uzko@yandex.ru в срок до 15.00 часов 22 августа 2019г. включительно.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 13.00 часов 23 августа 2019 года;

  5) Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 15.00 часов 23 августа  2019 года по следующему адресу: Управление здравоохранения, 100000 г. Караганда, ул. Алиханова 2, актовый зал.       

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7212) 41-14-24.

2019 жылғы тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету үшін фармацевтикалық қызметтерді бір көзден алу тәсілімен сатып алу қортындысының 06.06.2019 жылғы №27 Хаттамасы

Протокол №27 от 06.06.2019 года итогов способом из одного источника по  закупкам фармацевтических услуг для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2019 года

Фармацевтикалық қызметтер тендер тәсілімен қорытындысы туралы 04.06.2019 жылғы №26 хаттама.

Протокол итогов №26 об итогах закупок фармацевтических услуг  на 2019 год способом тендера  от 04.06.2019 года.

 

Медициналық техниканы тендер сатып алу тәсілімен қорытындысы туралы 31.05.2019 жылғы №25 хаттама.

Протокол итогов №25  об итогах закупок медицинской техники  на 2019 год способом тендера  от 31.05.2019 года.

 

2019 жылғы тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету үшін фармацевтикалық қызметтерді бір көзден алу тәсілімен сатып алу қортындысының 27.05.2019 жылғы №23 Хаттамасы

Протокол №23 от 27.05.2019 года итогов способом из одного источника по  закупкам фармацевтических услуг для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2019 года

 

 

Иммунобиологиялық препараттарды  бір көзден сатып алу тәсілімен қорытындысы туралы 16.05.2019 жылғы №21 хаттама.

Протокол итогов №21 об итогах закупок иммунобиологических препаратов на 2019 год способом из одного источника  от 16.05.2019 года.

 Тендер өткізу тәсілімен 2019  жылға ТМККК шеңберінде белгілі бір аурулары (жай-күйі) бар халықты арнайы дәрілік өнімдермен және тегін дәрілік заттармен амбулаториялық қамтамасыз етуге фармацевтикалық қызметті сатып алуды жүргізу туралы хабарландыру

        «Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ, Қарағанды қ., Әлиханов к-сі, 2а, келесі препараттарды тендер тәсілімен сатып алуды жүргізу туралы   хабарлайды:

 •  Сатып алынатын қызметтердің  толық тізімі, көлемі мен толық өзгешеліктері конкурстық құжаттама  пакетінде көрсетілген.
 • Тауар жеткізушінің бөлшек желісіне жеткізілуі тиіс. Дәрі – дәрмекті босату дәрігерлердің рецепті бойынша жеткізушінің бөлшек желісі арқылы  жүзеге асады.
 • Жеткізу мерзімі: 2019 жылдың айсайын келесі айдың 5-ші күніне  дейін жеткізу кестесіне сәйкес аяқтау.
 • Тендерге ҚР Үкіметінің  10.2009 жылғы № 1729 Қаулысымен бекітілген, тегін медициналық көмектің кепілді көлемін көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммунобиологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу Қағидаларының 14 т. көрсетілген біліктілік талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті жеткізушілер қатыса алады;
 • Тендерлік құжаттама топтамасын мына мекенжай бойынша: «Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы»   ММ, 100000, Қарағанды қ., Әлиханов к-сі, 2, №5 бөлмеде сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін немесе //zdravkrg.kz/ веб-сайтында және gz-uzko@yandex.ru электрондық мекенжайы бойынша 2019 ж. 27 мамырды қоса алғанда сағат 15.00-ге дейін мерзімде алуға болады.

Тендерлік өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі 2019 жылғы 28 мамыр сағат 13.00-ге дейін.

 • Тендерлік өтінімдермен конверттер 2019 жылғы 28 мамыр сағат 15.00-де келесі мекенжай бойынша ашылады: Денсаулық сақтау басқармасы, 100000, Қарағанды қ., Әлиханов к-сі, 2а, акт залы.

Әлеуетті жеткізушілер тендерлік өтінімдермен конверттерді ашу кезінде қатыса алады.

Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8 (7212) 41-11-24.

Объявление о проведении закупа фармацевтической услуги на амбулаторное обеспечение бесплатными лекарственными средствами с определенными заболеваниями (состояниями) и специализированными лечебными продуктами на 2019 год способом проведения тендера

ГУ  «Управление здравоохранения Карагандинской области», г.Караганды, ул.Алиханова, дом 2 объявляет о проведении закупа способом тендера.

1) Полный перечень закупаемой услуги, их количество, сумма и подробная спецификация указаны в тендерной документации.

2)    Услуга включает доставку товара в сеть аптек при поликлиниках. Отпуск лекарств осуществляется по рецептам врачей через аптечную сеть при поликлиниках.  Требуемый срок поставки:  ежемесячно до 5 числа следующего месяца 2019 года согласно графиков поставки.

   3) К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п. 14 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных постановлением Правительства РК от 30.10.2009г., № 1729;

   4) Пакет тендерной документации можно получить по адресу: ГУ «Управление здравоохранения, 100000 г. Караганда, ул. Алиханова 2, каб №5 с 9.00 до 18.00 часов или на веб-сайте: www://zdravkrg.kz/ и по электронной почте по адресу gz-uzko@yandex.ru в срок до 15.00 часов 27 мая 2019г. включительно.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 13.00 часов 28 мая 2019 года;

  5) Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 15.00 часов 28 мая  2019 года по следующему адресу: Управление здравоохранения, 100000 г. Караганда, ул. Алиханова 2, актовый зал.       

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7212) 41-14-24.

Протокол итогов №20  об итогах закупок иммунобиологических препаратов на 2019 год способом тендера  от 04.05.2019 года.

Иммунобиологиялық препараттарды тендер сатып алу тәсілімен қорытындысы туралы 04.05.2019 жылғы №20 хаттама.

Протокол итогов закупа лекарственных средств способом из одного источника от 30.04.2019г

Объявление  на 2019 г. о проведении закупа медицинской техники способом проведения тендера

ГУ  «Управление здравоохранения Карагандинской области», г.Караганды, ул.Алиханова, дом 2 объявляет о проведении закупа способом тендера.

1) Полный перечень закупаемых товаров, их количество, сумма, подробная спецификация и требуемый срок поставки указаны в тендерной документации в приложение №1.

2) Товар должен быть доставлен до медицинских организаций Карагандинской области согласно разнорядки.

   3) К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п. 13 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных постановлением Правительства РК от 30.10.2009г., № 1729;

   4) Пакет тендерной документации можно получить по адресу: ГУ «Управление здравоохранения, 100000 г. Караганда, ул. Алиханова 2, каб №5 с 9.00 до 18.00 часов или на веб-сайте: www://zdravkrg.kz/ и по электронной почте, направив заявку по адресу karzdrav-gz@yandex.ru в срок до 15.00 часов 20 мая 2019 года включительно.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 13.00 часов 21 мая  2019 года;

  5) Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 15.00 часов 21 мая  2019 года; по следующему адресу: Управление здравоохранения, 100000 г. Караганда, ул. Алиханова 2, 4 этаж, актовый зал.       

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7212) 41-14-24.

Тендер өткізу тәсілімен медициналық техниканы

сатып алуды жүргізу туралы хабарландыру 2019 ж.

        «Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ, Қарағанды қ., Әлиханов к-сі, 2а, тендер тәсілімен сатып алуды жүргізу туралы   хабарлайды:

          Сатып алынатын тауарлар, олардың саны, сомасы, толық спецификациясы және талап етілетін жеткізу мерзімі тендерлік құжаттамада №1 қосымшада көрсетілген.

          Тауар Қарағанды облысының медициналық ұйымдарына дейін жүктемеге сәйкес жеткізілуі тиіс.

          Тендерге ҚР Үкіметінің 2009 жылғы № 1729 Қаулысымен бекітілген, тегін медициналық көмектің кепілді көлемін көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммунобиологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу Қағидаларының 13 т. көрсетілген біліктілік талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті жеткізушілер қатыса алады;

          Тендерлік құжаттама топтамасын  мына мекенжай бойынша: «Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы»   ММ, 100000, Қарағанды қ., Әлиханов к-сі, 2, №5 бөлмеде сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін немесе / веб-сайтында және karzdrav-gz@yandex.ru электрондық мекенжайы бойынша 2019 ж. 20 мамыр  қоса алғанда сағат 15.00-ге дейін мерзімде алуға болады.

Тендерлік өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі 2019 жылғы 21 мамырда  сағат 13.00-ге дейін.

          Тендерлік өтінімдермен конверттер 2019 жылғы 21 мамырда  сағат 15.00-де  келесі мекенжай бойынша ашылады: Денсаулық сақтау басқармасы, 100000, Қарағанды қ., Әлиханов к-сі, 2а, 4-қабат, акт залы.

Әлеуетті жеткізушілер тендерлік өтінімдермен конверттерді ашу кезінде қатыса алады.

Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8 (7212) 41-14-24.

                                             

Медициналық техниканы бір көзден сатып алу тәсілімен қорытындысы туралы 15.04.2019 жылғы №17 хаттама.

Протокол итогов №17 об итогах закупок медицинской техники  на 2019 год способом из одного источника  от 15.04.2019 года.

Тендерді қайта өткізу тәсілімен иммунобиологиялық заттарды

сатып алуды жүргізу туралы хабарландыру

        «Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ,        Қарағанды қ., Әлиханов к-сі, 2а, келесі препараттарды тендерді қайта өткізу тәсілімен сатып алуды жүргізу туралы   хабарлайды:

 • Туляремия тірі вакцинасы, сатып алу көлемі – 1300 доза, жеткізу орны - МИБП сақтауға арналған облыстық қойма (Қарағанды қ., Кеншілер д-лы, 81), бөлінген сома 2 470 000  теңге;
 • Сібір жарасының тірі құрғақ вакцинасы - 2450 доза, жеткізу орны - МИБП сақтауға арналған облыстық қойма (Қарағанды қ., Кеншілер д-лы, 81), бөлінген сома 12 813 500  теңге;
 • Вакцина тулярин, сұйық – 20 доза, жеткізу орны - МИБП сақтауға арналған облыстық қойма (Қарағанды қ., Кеншілер д-лы, 81), бөлінген сома 80 000 теңге;
 • Тауар МИБП сақтауға арналған облыстық қоймаға жеткізілуі тиіс. Талап етілетін жеткізу мерзімі 2019 жылдың 3 маумсымға дейін;
 • Тендерге ҚР Үкіметінің  10.2009 жылғы № 1729 Қаулысымен бекітілген, тегін медициналық көмектің кепілді көлемін көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммунобиологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу Қағидаларының 13 т. көрсетілген біліктілік талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті жеткізушілер қатыса алады;
 • Тендерлік құжаттама топтамасын мына мекенжай бойынша: «Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы»   ММ, 100000, Қарағанды қ., Әлиханов к-сі, 2, №5 бөлмеде сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін немесе //zdravkrg.kz/ веб-сайтында және karzdrav-gz@yandex.ru электрондық мекенжайы бойынша 2019 ж. 25 сәуірді қоса алғанда сағат 15.00-ге дейін мерзімде алуға болады.

Тендерлік өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі 2019 жылғы 26 сәуір сағат 13.00-ге дейін.

 • Тендерлік өтінімдермен конверттер 2019 жылғы 26 сәуір сағат 15.00-де  келесі мекенжай бойынша ашылады: Денсаулық сақтау басқармасы, 100000, Қарағанды қ., Әлиханов к-сі, 2а, акт залы.

Әлеуетті жеткізушілер тендерлік өтінімдермен конверттерді ашу кезінде қатыса алады.

Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8 (7212) 41-14-24.

Объявление о проведении закупа иммунобиологических препаратов  способом повторного проведения тендера

ГУ  «Управление здравоохранения Карагандинской области», г.Караганды, ул.Алиханова, дом 2 объявляет о проведении закупа способом повторного тендера следующих препаратов:

 • Вакцина туляремийная живая объем закупа – 1300 доз, место поставки в областной склад для хранения МИБП (г.Караганда пр.Шахтеров,81), сумма выделенная 2 470 000 тенге;
 • Вакцина сибиреязвенная живая сухая – 2450 доз, место поставки в областной склад для хранения МИБП (г.Караганда пр.Шахтеров,81), сумма выделенная 12 813 500 тенге;
 • Вакцина тулярин жидкий – 20 доз, место поставки в областной склад для хранения МИБП (г.Караганда пр.Шахтеров,81), сумма выделенная 80 000 тенге;

1) Товар должен быть доставлен до областного склад для хранения МИБП. Требуемый срок поставки до 3 июня  2019 года;

   2) К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п. 14 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных постановлением Правительства РК от 30.10.2009г., № 1729;

   3) Пакет тендерной документации можно получить по адресу: ГУ «Управление здравоохранения, 100000 г. Караганда, ул. Алиханова 2, каб №5 с 9.00 до 18.00 часов или на веб-сайте: www://zdravkrg.kz/ и по электронной почте по адресу karzdrav-gz@yandex.ru в срок до 15.00 часов 25 апреля 2019г. включительно.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 13.00 часов 26 апреля 2019 года;

  5) Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 15.00 часов 26 апреля  2019 года по следующему адресу: Управление здравоохранения, 100000 г. Караганда, ул. Алиханова 2, актовый зал.       

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7212) 41-14-24.

 
 
Powered by Phoca Download
48,0,-4,75,1
600,600,60,0,3000,5000,25,800
80,150,1,5,42,14,31,0,25,41,0,0,0,1,1,5000
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.